Persondataloven for Grænseegnens Miniclub

Persondataforordningen – EU krav omkring databeskyttelse

I følge Persondataforordningen, har du som medlem i Grænseegnens Miniclub krav på information om, under hvilke betingelser ens egne data benyttes, så som navn, adresse, medlemsnummer og e-mailadresse, telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer.

Persondataforordningen

Med virkning fra 30. december 2018 gælder følgende:

Ved indmeldelse i Grænseegnens Miniclub giver man automatisk samtykke til, at klubben må gemme de modtagne oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Medlemsnummer
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Evt. oplysning om køretøj(er)

Disse oplysninger opbevares hos bestyrelsen.

Ved tilmeldinger til træf, der tilmeldes via formularer, vil de afgivne oplysninger blive gemt 1 år, hvor efter de slettes. Der gemmes aldig IP adresser.

Navn kan lægges offentlig ud i forbindelse med tilmeldinger til træf, men de øvrige oplysninger som e-mail, tlf.nr., adresse samt oplysninger om bil vil aldrig komme offentligt.

Samtykket kan kun trækkes tilbage via en udmeldelse af klubben, eller ved direkte henvendelse til klubbens formand.

For klubbens nuværende medlemmer betyder det, at hvis man ikke kan acceptere ovenstående, så bedes man meddele klubben, at man ikke ønsker at forny medlemsskabet ved den kommende opkrævning